Kaninklubben

Kære mentor

Velkommen i Kaninklubben’s kreds af mentorer. Vi i Begynderudvalget er sikre på, at du får ligeså meget glæde af din funktion, som du kommer til at give.

Som mentor er det din opgave at hjælpe begyndere/kaniner på vej til at blive ”rigtige” golfere.

Kan man forestille sig en dejligere opgave?

Vi mødes om mandagen i Pejsestuen ca. ½ time før gunstart og bliver krydset af hos turneringslederen. Bemærk, at begynderne på par-3 banen starter et kvarter senere end kaninerne på den store bane. Hvert hold har en mentor med. Selvom nye medlemmer skal gennemgå en orientering om, hvordan man udfylder scorekort, volder det alligevel nogle spillere problemer i starten. Det er derfor en god idé at hjælpe og i hvert fald kontrollere, at spillerne på dit hold spiller med korrekt spillehandicap, har sat det rigtige antal streger osv.  Spillet går ikke hurtigt, så 3 timer om 9 huller er ikke usædvanligt. Så snart runden er afviklet hjælper du dine spillere med at udregne rundens resultat.  Du har som mentor ansvar for at aflevere scorekortene samlet, så hurtigt som muligt.  Spillerne kan i mellemtiden lægge deres golfgrej i bilen eller i laden.

Efter runden mødes vi klubhuset og drøfter runden over en bid mad, en fadøl eller en kop kaffe – præcis som man har lyst til.  Der vil være en gennemgang af svarene på dagens regelquiz, og der vil blive trukket lod om en kaninbold blandt de rigtige svar. Når alle scorekort er gennemgået, og der foreligger et resultat for alle spillerne, vil der være præmieuddeling og klappepræmier. Hvis en spiller har opnået et bedre resultat end 18 point på den store bane, hjælper vi dem med at taste det ind i GolfBox, og handicappet vil dermed blive reguleret til et lavere.

Vi spiller mandag aften i månederne maj, juni, august og september. Halvårs- og sæsonafslutning markeres med en turnering, hvor mentorerspiller med, og bagefter er der fælles spisning i restauranten med et påfølgende væld af præmier.

Du vil blive spurgt pr. mail i god tid, før vi starter sæsonen, hvilke dage du mener at kunne hjælpe i løbet af sæsonen. Tilmeldingslisterne bliver naturligvis løbende ændret, så dit eventuelle tilsagn i første omgang er ikke mere bindende, end at det kan ændres. Startlisten vil blive tilsendt pr. mail fredag eller lørdag før spilledagen.

Hvad er så din opgave som mentor ?

Det er at få kaniner og begyndere til at glemme eventuel nervøsitet og føle sig godt tilpas, selvom deres golf-kunnen endnu ikke er så stor. Husk at rose dem, når det er på sin plads. Når du går på banen med dit hold, skal du ikke spille med – det vil ikke være hensigtsmæssigt. Du skal venligt vejlede dit hold i opståede regel- og etikettespørgsmål (husk at foregå med det gode eksempel ved at have din regelbog og pitchfork med på banen). Mere komplicerede regelspørgsmål kan gemmes til samværet efter runden. Ude på banen bør du gribe ind – på en venlig og elskværdig måde naturligvis – overfor ethvert brud på reglerne eller etiketten, du måtte observere. Men husk på, at nogle af spillerne er nervøse, så undlad at lege ”bussemand”. En vigtig detalje er, at du orienterer dine spillere om gennemgangsreglerne og fx gerne demonstrerer det ved eksemplets magt, hvis det skulle blive aktuelt.

Du skal ikke rådgive om sving- og slagteknik. Henvis spilleren til pro’en, som er uddannet til at kunne analysere den enkelte spiller og vurdere, hvad der er det rigtige for netop ham eller hende. Det er du ikke, selvom du måske spiller en god golf. Hvis du blander dig i undervisningen, risikerer du let at frustrere den stakkels spiller, og det kan vi jo ikke have.

Du må selvfølgelig hellere end gerne være behjælpelig med de dele af spillet, der ikke decideret har med slag- og svingteknik at gøre, såsom opstilling i forhold til spilleretning, læsning af puttelinie osv.

Ja, så er der vel egentlig ikke rigtigt mere at sige end blot endnu en gang at byde dig velkommen og ønske dig rigtig god fornøjelse.

Hvad forventer vi af mentorer

Der er mange ting, en ny golfspiller skal lære, specielt omkring etikette og golfregler.

Du skal lære begynderne og kaninerne følgende:

 • Check altid de lokale regler
 • Tag en snak om dress-code
 • Klubbens ordensregler
 • Bytte scorekort på første tee-sted
 • Startrækkefølge efter startlisten ellers trækkes lod
 • En pitchfork skal der altid være i lommen, inden spillet begynder
 • Regelbogen skal være med på banen enten i bag’en eller i lommen
 • Oplys om hvilken bold der spilles med (brug evt. personlige mærker)
 • Bolden skal placeres eller tee’es op indenfor tee-stedets afgrænsning
 • Der skal være ro og ingen snakken, når en spiller skal slå et slag
 • Gå rask mellem slagene – tempo er vigtigt
 • Bag’en skal altid være indenfor rækkevidde, og mens andre slår, forbereder man sig til næste slag
 • Turfs skal lægges på plads på fairways (se film). På teested skal turfen kun lægges tilbage hvis det er en meget stor og sammenhængende turf.
 • Der skal altid rives i bunkers, og riven skal lægges tilbage i bunkeren parallelt med bunkerkanten (se film)  
 • Man skal gå ind og ud af en bunker på det laveste sted
 • Lidt om afstandsmarkeringer (til forkant eller midtgreen)
 • Brug af baneguide
 • Hvad betyder de forskellige pælemarkeringer
 • Dropperegler i en hazard eller hvis bolden bliver erklæret uspillelig eller droppes fri af ikke-flytbar forhindring eller ligger i areal under reparation
 • Benytte sig af en provisorisk bold (hav en klar), hvis der er tvivl om bolden kan findes
 • Lede efter bold max. 3. min – dog skal man lukke igennem, hvis man ikke umiddelbart finder bolden, og nogen venter bagved
 • Lukke igennem, hvis der opstår ledigt hul foran (hold altid øje bagud)
 • Tælle egne og markørens slag
 • Holde øje med sin egen bold samt markørens
 • Vogne må hverken trækkes over greenområder eller mellem green og bunker. Hvide steger omkring greens viser hvor vogne ikke må trækkes.
 • Vogne skal placeres i retning af næste tee-sted
 • Flaget lægges ned (ikke kastes) og man skal skåne kanterne rundt om hullet
 • Regler for pasning af flaget
 • Nedslagmærker på green rettes korrekt op (se film)
 • Ikke stå i andre spilleres puttelinie, hverken foran eller bagved, når der puttes
 • Når alle har puttet ud, så gå straks til næste tee-sted
 • Udfyld scorekortet, mens de andre driver. Den, der har honnøren, driver før han/hun skriver score fra forrige hul.

Film om rivning, reparation af turf og nedslagsmærkerhttps://youtu.be/xksRwZa_a2k

Alle ovenstående punkter kan du også hente som en pdf fil her.

Her er en lille folder, som på oversigtsform sammenfatter rollen som mentor. Skriv den ud og tag den med ud på banen. Når du skriver folderen ud skal du skrive med følgende opskrift: 2 sidet print, 2 sider per side, landskab, flip på den lange side. Så får du 2 fine foldere.

Folderen findes også i en større version. Her skal du vælge 2 sidet print, 1 side per side og flip på den korte side.

Generelt skal mentorer vejlede og rådgive kaninerne og begynderne.  Det er vigtigt at slå fast, at du ikke er golfinstruktør.  Det overlader vi til Russell og hans team. Dog må du gerne komme med gode tips og hints.

Mentorer er ikke regelguruer.  Hvis du kommer ud for en situation, hvor du er usikker på løsningen, så spørg når du kommer ind.

Nøgleord må være: tålmodig, venlig, rolig og bestemt.             

RIGTIG GOD FORNØJELSE