Kaninklubben

Mentorordning – generelt

Nye medlemmer i Furesø Golfklub, som allerede har et handicap, tilbydes en mentorordning ved indmeldelse.

  1. Det nye medlem skal selv gøre sekretariatet opmærksom på, at vedkommende ønsker en mentor.
  2. Sekretariatet vælger en egnet mentor, hvor der tages hensyn til alder, handicap og køn.
  3. Sekretariatet oplyser det nye medlem om kontaktdetaljer på mentoren.
  4. Herefter aftaler mentor og mentee det videre forløb.

————————————————————

Mentorer i Kaninklubben

Begynderudvalget er taknemmelig for hjælpen fra  Kaninklubben’s kreds af mentorer.

Som mentor er det din opgave at hjælpe begyndere/kaniner på vej til at blive ”rigtige” golfere.

Vi spiller mandag aften i månederne maj, juni, august og september. Halvårs- og sæsonafslutning markeres med en turnering, hvor mentorerspiller med, og bagefter er der fællesspisning i restauranten med et påfølgende væld af præmier.

Du vil blive spurgt pr. mail i god tid, før hver spillemåned, hvilke dage du mener at kunne hjælpe i løbet af måneden. Tilmeldingslisterne bliver naturligvis løbende ændret, så dit eventuelle tilsagn i første omgang er ikke mere bindende, end at det kan ændres. Startlisten vil blive tilsendt pr. mail senest lørdag kl. 12 før spilledagen.

Kort om opgaven som mentor i Kaninklubben.

Det overordnede pensum er forsøgt beskrevet i Mentor Vejledningen, og vi anbefaler at denne anvendes omhyggeligt af både Kaniner og mentorer.

Se link nedenfor

            

RIGTIG GOD FORNØJELSE