Kaninklubben

Mentorordning – generelt

Nye medlemmer i Furesø Golfklub som allerede har et handicap, tilbydes en mentorordning ved indmeldelse

  1. Det nye medlem skal selv gøre sekretariatet opmærksom på, at vedkommende ønsker en mentor
  2. Sekretariatet vælger en egnet mentor, der tages her hensyn til alder, handicap og køn
  3. Sekretariatet oplyser det nye medlem om kontaktdetaljer på mentoren
  4. Herefter aftaler mentor og mentee det videre forløb

————————————————————

Mentorer i Kaninklubben

Begynderudvalget er taknemmelig for hjælpen fra  Kaninklubben’s kreds af mentorer

Som mentor hjælper du begyndere/kaniner, så de kan begå sig på banen og følge flowet for derved at få mest mulig glæde af golfspillet

Du skal som mentor undervise i regler (et ugentligt regel-fokus) men derimod ikke i slagteknik mv – dette er en opgave for vores Pro trænere

Vi går 9 huller mandag aften i månederne maj til september, enten på Par 3 banen (Hcp 54 gruppen) eller på 9 huls banen (Hcp 53,9 – 40)

Halvårs- og sæsonafslutning markeres med en turnering, hvor mentorer spiller med, og bagefter er der fællesspisning i restauranten

Du vil blive spurgt pr. mail i god tid før hver spillemåned, hvilke dage du mener at kunne hjælpe i løbet af måneden

Startlisten vil sammen med ugens regel-fokus blive tilsendt pr. mail senest lørdag kl. 12 før spilledage

Kort om opgaven som mentor i Kaninklubben

Det overordnede pensum er beskrevet i Mentor Vejledningen, og vi anbefaler at denne anvendes omhyggeligt af både Kaniner og mentorer.

            

RIGTIG GOD FORNØJELSE