Kaninklubben

Mentorordning – generelt

Nye medlemmer i Furesø Golfklub, som allerede har et handicap, tilbydes en mentorordning ved indmeldelse.

 1. Det nye medlem skal selv gøre sekretariatet opmærksom på, at vedkommende ønsker en mentor.
 2. Sekretariatet vælger en egnet mentor, hvor der tages hensyn til alder, handicap og køn.
 3. Sekretariatet oplyser det nye medlem om kontaktdetaljer på mentoren.
 4. Herefter aftaler mentor og mentee det videre forløb.

————————————————————

Mentorer i Kaninklubben

Kære mentor,

Velkommen i Kaninklubben’s kreds af mentorer. Vi i Begynderudvalget er sikre på, at du får ligeså meget glæde af din funktion, som du kommer til at give.

Som mentor er det din opgave at hjælpe begyndere/kaniner på vej til at blive ”rigtige” golfere.

Kan man forestille sig en dejligere opgave?

Vi mødes om mandagen på Turneringskontoret ca. ½ time før gunstart og bliver registreret hos turneringslederen og spillerne får udleveret scorekort. Bemærk, at begynderne/prøvemedlemmerne på par-3 banen starter et kvarter senere end kaninerne på den store bane. Hvert hold har en mentor med.

Selvom nye medlemmer skal gennemgå en orientering om, hvordan man udfylder scorekort, volder det alligevel nogle spillere problemer i starten. Det er derfor en god idé at hjælpe og i hvert fald kontrollere, at spillerne på dit hold udfylder scorekortet korrekt.  

Spillet går ikke hurtigt, så 3 timer om 9 huller er ikke usædvanligt. Så snart runden er afviklet, hjælper du dine spillere med at udregne rundens resultat.  Du har som mentor ansvar for at din bold konfererer scoren efter spillet, indtaster scoren i det fremsendte link til golfbox og afleverer et scorekort på Turneringskontoret med alle scores i bolden så hurtigt som muligt.  Spillerne kan i mellemtiden lægge deres golfgrej i bilen eller i laden.

Efter runden mødes vi klubhuset/terrassen og drøfter runden over en bid mad, en fadøl eller en kop kaffe – præcis som man har lyst til.  Når alle scorekort er gennemgået, og der foreligger et resultat for alle spillerne, vil der være præmieuddeling og klappepræmier. Når en spiller har opnået et bedre resultat end 18 point på den store bane bliver vedkommendes hcp. automatisk opdateret i golfbox.

Vi spiller mandag aften i månederne maj, juni, august og september. Halvårs- og sæsonafslutning markeres med en turnering, hvor mentorerspiller med, og bagefter er der fællesspisning i restauranten med et påfølgende væld af præmier.

Du vil blive spurgt pr. mail i god tid, før hver spillemåned, hvilke dage du mener at kunne hjælpe i løbet af måneden. Tilmeldingslisterne bliver naturligvis løbende ændret, så dit eventuelle tilsagn i første omgang er ikke mere bindende, end at det kan ændres. Startlisten vil blive tilsendt pr. mail senest lørdag kl. 12 før spilledagen.

Hvad er så din opgave som mentor?

Det er at få kaniner og begyndere til at glemme eventuel nervøsitet og føle sig godt tilpas, selvom deres golf-kunnen endnu ikke er så stor. Husk at rose dem, når det er på sin plads. Når du går på banen med dit hold, skal du ikke spille med – det vil ikke være hensigtsmæssigt. Du skal venligt vejlede dit hold i opståede regel- og etikettespørgsmål (husk at foregå med det gode eksempel ved at have din regelbog og pitchfork med på banen). Mere komplicerede regelspørgsmål kan gemmes til samværet efter runden.

Ude på banen bør du gribe ind – på en venlig og elskværdig måde naturligvis – overfor ethvert brud på reglerne eller etiketten, du måtte observere. Men husk på, at nogle af spillerne er nervøse, så undlad at lege ”bussemand”. En vigtig detalje er, at du orienterer dine spillere om gennemgangsreglerne og fx gerne demonstrerer det ved eksemplets magt, hvis det skulle blive aktuelt.

Du skal ikke rådgive om sving- og slagteknik. Henvis spilleren til pro’en, som er uddannet til at kunne analysere den enkelte spiller og vurdere, hvad der er det rigtige for netop ham eller hende. Det er du ikke, selvom du måske spiller en god golf. Hvis du blander dig i undervisningen, risikerer du let at frustrere den stakkels spiller, og det kan vi jo ikke have.

Du må selvfølgelig hellere end gerne være behjælpelig med de dele af spillet, der ikke decideret har med slag- og svingteknik at gøre, såsom opstilling i forhold til spilleretning, læsning af puttelinie osv.

Ja, så er der vel egentlig ikke rigtigt mere at sige end blot endnu en gang at byde dig velkommen og ønske dig rigtig god fornøjelse.

Hvad forventer vi af mentorer

Der er mange ting, en ny golfspiller skal lære, specielt omkring golfregler, etikette og tempo

Du skal lære begynderne og kaninerne følgende:

 • Tjek altid de lokale regler
 • Tag en snak om dress-code
 • Klubbens ordensregler
 • Sikre af spillerne aftaler, hvem der er markør for hvem på første tee-sted
 • Startrækkefølge efter startlisten men ellers aftales at spille ready golf
 • En pitchfork skal der altid være i lommen, inden spillet begynder
 • Regelbogen eller app skal være med på banen enten i bag’en eller i lommen
 • Oplys om hvilken bold, der spilles med (brug evt. personlige mærker)
 • Bolden skal placeres eller tee’es op indenfor tee-stedets afgrænsning
 • Der skal være ro og ingen snakken, når en spiller skal slå et slag
 • Gå rask mellem slagene – tempo er vigtigt
 • Bag’en skal altid være indenfor rækkevidde, og mens andre slår, forbereder man sig til næste slag
 • Turfs lægges på plads på fairways og teested (se film).
 • Der skal altid rives i bunkers (se film). Hos FG skal riven skal lægges tilbage i bunkeren så tænderne ligger på et flad stykke i bunker og med det yderste af skaftet hvilende på græskanten  
 • Man skal gå ind og ud af en bunker på det laveste sted
 • Lidt om afstandsmarkeringer (til forkant eller midtgreen)
 • Brug af baneguide
 • Hvad betyder de forskellige pælemarkeringer
 • Dropperegler i en strafområde, eller hvis bolden bliver erklæret uspillelig eller droppes fri af ikke-flytbar forhindring eller ligger i areal under reparation
 • Benytte sig af en provisorisk bold (hav en klar), hvis der er tvivl, om bolden kan findes eller vælge at benytte lokalregel E 5 med drop max 2 køllelængder inden på fairway ud for hvor bolden menes forsvunden.
 • Lede efter bold max. 3. min – dog skal man lukke igennem, hvis man ikke umiddelbart finder bolden, og nogen venter bagved
 • Lukke igennem, hvis der opstår ledigt hul foran (hold altid øje bagud)
 • Tælle egne og markørens slag
 • Holde øje med sin egen bold samt markørens
 • Vogne må hverken trækkes over teesteder, greenområder eller mellem green og bunker. Hvide steger omkring greens viser hvor vogne ikke må trækkes. Visse forgreens er dog så store at det er ok at trække henover.
 • Vogne skal placeres i retning af næste teested
 • Flaget må lægges ned (ikke kastes), og man skal skåne kanterne rundt om hullet
 • Regler for pasning af flaget
 • Nedslagmærker på green rettes korrekt op (se film)
 • Ikke stå i andre spilleres puttelinie, hverken foran eller bagved, når der puttes
 • Når alle har puttet ud, så gå straks til næste teested
 • Udfyld scorekortet, mens de andre driver. Den, der har honnøren, driver, før han/hun skriver score fra forrige hul

Alle ovenstående punkter kan du også hente som en pdf fil her.

Her er også en folder, som på oversigtsform sammenfatter rollen som mentor i et praktisk format.

Skriv den ud og tag den med ud på banen. Når du skriver folderen ud, skal du skrive med følgende opskrift: 2 sidet print, 1 side pr. side, landskab, flip på den korte side.

Generelt skal mentorer vejlede og rådgive kaninerne og begynderne.  Det er vigtigt at slå fast, at du ikke er golfinstruktør.  Det overlader vi til Russell og hans team. Dog må du gerne komme med gode tips og hints.

Mentorer er ikke regelguruer.  Hvis du kommer ud for en situation, hvor du er usikker på løsningen, så spørg når du kommer ind.

Nøgleord må være: tålmodig, venlig, rolig og bestemt.             

RIGTIG GOD FORNØJELSE