Old Boys

Afvikling af Old Boys turneringer, gældende fra sæsonstart 14 april 2021.

Først et par generelle kommentarer:

1. Hulspilsturnering og udebanespil
– er ikke omfattet af nedennævnte, da de afholdes efter vore sædvanlige regler via mail korrespondance.
Hvis I vælger at spille hjemme når de andre er på udebane så bedes I indtaste bruttoscore til Lars Vig Larsen på bakvig@outlook.dk, så det kan indgå i det løbende sæsonresultat.

2. Spillere med kun 9 huls spilleret.
– skal booke tid som sædvanligt på 9 huls banen, og kan jo passende forsøge at ramme ankomst til baren på samme tid som 18 huls spillerne. – de skal ikke tilmelde sig i turnerings modulet også.

3. I lyset af det nye World Handicap System, der opererer med max HCP på 54, har vi i Old Boys valgt at spille med fuldt handicap til alle, og altså suspenderet den gamle grænse med max 36 tildelte slag.
Af hensyn til spillehastighed og flowet på banen, bliver det derfor endnu vigtigere at spille ready golf, herunder at samle op, når der ikke kan opnås point på hullet.

4. Alle med HCP højere end 36,0 SKAL spille fra rød tee, igen af hensyn til flow.

Vore onsdags matcher afholdes som gun start kl. 9.30. 

1.Tidsbestilling og tilmelding til den enkelte OB turnering

Vi skal booke to steder, fordi registreringen i turneringsmodulet ikke medregnes i optællingen af bestilte tider i tidsbestillingsmodulet:

– Vi booker en tid i de sædvanlige Old Boys reservationer og danner 4 bolde startende fra kl. 09.50.

– OG VI TILMELDER OS OGSÅ I TURNERINGS MODULET for at sikre, at der kan etableres en start liste til gunstarten kl 9.30.

(forskellen mellem 9.30 og 9.50 er de 20 minutters buffer som klubben har lagt ind til os)

Kun dem, der har tilmeldt sig begge steder, modtager en startliste, der angiver starthul og medspillere i bolden.
Du kan ikke forvente at komme til at spille, hvis du kun er tilmeldt det ene sted.

OBS!
Denne tidsbestilling skal ske senest onsdag kl 24 ugen før vores onsdags match.
Dette er vigtigt, idet vore ikke udnyttede OB forhåndsreservationer ophæves på det tidspunkt, så alle andre kan booke tiderne.

Husk at bekræfte din spilletid ved fremmødet, selvom den ikke stemmer overens med din gun start tid kl. 9.30

2. Præmier for dagens resultat og registrering til OB akkumuleret sæson resultat

Klubmester Vandrepokalen

Hver spilledag er der præmier for de 3 bedste individuelle scorer.
Alle birdies belønnes, og den bedste hold score ligeså. Endelig præmierer vi også tættest på pinden.

Det akkumulerede sæson resultat opgøres med henblik på at fejre en Klubmester. For året 2021 er det summen af de 10 bedste scorer over hele året, der afgør mesterskabet.
9 huls medlemmer eller 9 huls spillere får i dette præmie regi noteret deres 9 huls score multipliceret med 2.

3. Score indtastning og handicap regulering.

World Handicap System og FG’s politik indebærer, at der er en generel forpligtelse til at registrere alle spillede runder.

Uafsluttede runder bør undgås, men i givet fald skal der foreligge en acceptabel begrundelse, f.eks. pludseligt opstået skade eller tordenvejr.

Alle uafsluttede runder, f. eks. 9-10-11-12-13-14-15 -16-17 huller skal registreres, da det nye HCP system automatisk omskriver resultatet til en 18 hullers score.

Efter færdig runde sørger hver spiller for et signeret scorekort, behørigt kontrollere af en markør.

Den totale score for hver enkelt spiller oplyses til turneringslederen af spilleren med det laveste handicap på holdet. Også birdies og holdscore oplyses.

Derefter registrerer hver enkelt spiller sin score hul for hul via det link til Golfbox, som turneringslederen har aktiveret til turneringen, og sendt til alle før matchen.

Ved deadline kl. 22 samme aften lukker turneringslederen for score indtastning og aktiverer derved den automatiske handicap reguleringen for alle.

Ufuldstændige eller forkerte indtastninger fra deltagerne mærkes af turneringslederen på to måder:

1. Hvis en score er på 36 Stableford point eller mere, så sætter turneringslederen hulscores ind til match med bruttoscoren, så handicap regulering gennemtvinges, trods manglende spiller rapportering.

2. Hvis bruttoscoren vides at være uinteressant og der er sjusket i indrapporteringen, så markeres der “HCP – ingen handicap regulering” – ellers kan der ikke aktiveres for den samlede afsendelse til handicap regulering.

4. God adfærd under selve runden

  • Vær klar på din start tee i god tid og med et korrekt spillehandicap på scorekortet (rød tee for HCP højere end 36, gul tee for alle andre)
  • Spil ready golf og husk at spille en provisorisk bold, hvis der er den mindste tvivl om du kan finde din bold.
  • Saml op, når du ikke kan score point.
  • Pas på banen, ret nedslags mærker, læg tørv på plads.
  • Led ikke mere end 1 minut efter bolden og drop ud på Fairway med 2strafslag(hvis du ikke har slået en provisorisk bold)
  • Hvis vores bagtrop i gun starten bliver indhentet af hurtige morgengolfere, så har disse ubetinget ret til at blive lukket igennem. Klubben har lagt en tidsbuffer ind for at undgå dette, så forhåbentlig sker det ikke.