Så er det nu, du skal melde dig til Breddesport i 2022

Nu er det blevet tid til at tilmelde sig næste års Breddesport, som er et tilbud til alle medlemmer udenfor Eliten, som ønsker at spille konkurrencegolf og repræsentere klubben i holdkampe mod andre klubber.

Breddesport omfatter i Furesø Golfklub hold både i Regionsgolf og i Danmarksturneringen.

Regionsgolf

Regionsgolf arrangeres af RegionsGolf Danmark (RGD) og er Danmarks største holdturnering for både dame og herre klubgolfere. Furesø Golfklub har tidligere gjort det rigtig godt med mange hold i slutspillet og flere Danmarksmesterskaber. Det er samtidig både spændende og sjovt at spille mod andre golfere på samme niveau som en selv, og kendetegnet for Regionsgolf er, at der altid er en hyggelig og afslappet atmosfære.

I Regionsgolf afvikles alle matcher som hulspil uden handicap. Man spiller på hold i rækker opdelt efter alder og handicap. I kampene består et hold af 2 damer og 4 herrer, som spiller én damesingle, tre herresingler og én mixed Foursome.

Læs meget mere om Regionsgolf under Regionsgolf og på RGD.

Bemærk, at der i 2022 sæsonen er nye handicapgrænser mellem rækkerne.

Kampene spilles primært på hverdage om eftermiddagen, men kan også ligge i weekenden om eftermiddagen. Så selvom du er erhvervsaktiv, er der god mulighed for at være med. De indledende runder forventes afholdt i perioden april – juni 2022.

Danmarksturneringen

Som en ’overbygning’ til Regionsgolf for de bedre klubgolfere udenfor Eliten har Breddesport i 2022 tilmeldt tre hold til Danmarksturneringen:

  • Et Herrehold i 5. division
  • Et Veteranhold i Kvalifikationsrækken
  • Et Superveteranhold i Kvalifikationsrækken

Danmarksturneringen er en landsdækkende turnering for klubhold under Dansk Golf Union (DGU). Grundspillet afvikles som puljespil i Øst og Vest med 6 spillerunder (3 weekender), hvorefter Danmarksmesterskaber for klubhold og oprykning afgøres i en weekend med finale- og oprykningsspil.

I Danmarksturneringen afvikles alle matcher som hulspil uden handicap. Oprykningsspil i alle kvalifikationsrækker afvikles dog som slagspil. Herreholdet i 5. division består af 7 herrer, som spiller 3 singler og 2 Foursomes. Veteran- og Superveteranholdet består begge af 2 damer og 5 herrer, som spiller én damesingle, fire herresingler og én mixed Foursome.

Læs mere om Danmarksturneringen.

Spilledatoerne for grundspillet i 2022 er: 7.- 8. maj, 18.-19. juni og 13.-14. august. Opryknings- og finalespil:  10.-11. september.

Tilmelding

I Furesø Golfklub kan man kun været fast tilknyttet ét hold under Breddesport, og for herrespillere gælder desuden, at man ikke samtidig kan spille på et Elitehold. For at deltage på et Regionsgolf- / Danmarksturneringshold skal man være fyldt 21 / 16 år inden udgangen af 2022, være ’fuldt medlem’ af Furesø Golfklub, samt have et handicap registreret i GolfBox.

Så damer og herrer – gå ind og tilmeld jer via GolfBox.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 5. december 2021.

Breddeudvalget har valgt at gøre deltagelse på holdene i Breddesporten gratis i 2022.

Hvis man ønsker at spille på et bestemt hold eller i en bestemt række, er der mulighed at angive dette ved tilmelding. Breddeudvalget vil gøre sit bedste for at efterkomme alle sådanne ønsker, men samtidig skal holdsammensætningen naturligvis ’gå op’ med antal tilmeldte hold, antal tilmeldte spillere, samt handicap-, alders- og kønsfordeling.

Ud over kampene er der typisk også træningsrunder, fælles træning, kvalifikationsrunder og andre holdaktiviteter. Af hensyn til sammenspil, holdånd og muligheder for at sætte det stærkeste hold, er det derfor ønskeligt, at man kun tilmelder sig, hvis man har lyst til og mulighed for deltagelse i disse holdaktiviteter i et ’rimeligt’ omfang.

Til hvert hold oprettes en bruttotrup af en vis størrelse, så der altid bør kunne stilles hold til kampene. Af hensyn til kaptajnens/holdlederens planlægning forventes det derfor, at man har mulighed for at deltage i et ’rimeligt’ antal af de planlagte kampe.

Den endelige holdfordeling for 2022 fastlægges af Breddeudvalget senest midt januar 2022. Eventuelle senere ønsker om skift fra et hold til et andet, skal aftales med begge kaptajner/holdledere, og meddeles til Breddeudvalget.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Breddeudvalget.

Breddeudvalget i Furesø Golfklub

Mikael R. Ødum (44 10 48 12) mikael.odum@gmail.com
Kaare K.B. Dahl (51 61 65 26) kbd@ramboll.dk
Henrik B. Winther (22 22 82 15) henrik.b.winther@gmail.com
Annette Fløistrup (40 58 44 40) annette.floistrup@gmail.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev