Status om banen fra baneudvalget

Et enigt baneudvalg med repræsentation af bestyrelsen har besluttet at afvente med åbningen af Parkvej-sløjfen.

Skader

Det er gjort ud fra det synspunkt, at de mange runder, der forventeligt vil blive spillet på en bane, der endnu ikke er tøet helt op og ikke har en fri vandgennemstrømning, vil tage unødvendig skade. Skader, som vil tage lang tid, inden de er genoprettet.

De fleste, der færdes ude, ved godt, at jorden er meget blød og smattet. Det er den også mange steder på golfbanen. Dertil skal lægges, at der ingen tilvækst er i græsset, og at banen er meget slidt i forvejen.

Frosne greens

Vores greens er stadig frosne nede i ca. 10 cm, hvilket medfører, at der endnu ikke kan flyttes huller, og at det derved heller ikke er muligt at fordele sliddet rundt på greens.

Flest mulige runder

Baneudvalget er meget bevidst om det meget store ønske, der er fra medlemmerne, om at banen skal åbnes hurtigst muligt, men vurderer, at det vil komme mange flere golfrunder til gode at have en smule mere tålmodighed.

Foreløbig status

Banen vil i hvert fald være lukket frem til mandag den 1. marts, hvor forholdene igen vurderes.

Driving range

Fra mandag den 1. marts er der igen mulighed for at udnytte kapaciteten på driving range. De nye regler om forsamlinger i det offentlige rum ændres, hvilket betyder, at der åbnes for alle måtter på rangen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev