Den Grønne Dameklub

Turneringsbetingelser

Turneringsbetingelser 2024 for den Grønne Dameklub

Opdateret 27. marts 2024

Vi spiller hver tirsdag mellem kl. 8.40 og 10.30 på 18-huls banen og kl. 10.40 og kl. 10.50 på 9-huls banen. Sidste tilmelding for at deltage i tirsdagens turnering på 18-huls banen er mandagen før kl. 12!!!

18-huls spillerne
  • I skal reservere en ugentlig 18-huls spilletid i Golfbox
  • og samtidig tilmelde jer Den Grønne Dameklubs ugentlige turnering, også i Golfbox (gå ind på Klubturnering: Åbne turneringer).
  • Efter spil bedes I, hvis muligt, indtaste jeres scores på mobilen. I får dagen før en SMS og en mail med linket til scoreindtastning. Vi anbefaler, at I først indtaster jeres scores, når runden er slut. Herudover skal scorekortet også afleveres.
9-huls spillerne
  • Vi har nu faste tider kl. 10.40 og kl. 10.50 på 9-huls banen. Turneringen er ikke oprettet i Golfbox, da bestyrelsen vil afvente, hvor stor tilslutningen bliver.
  • I skal reservere en ugentlig 9-huls spilletid i Golfbox.
  • I skal selv indtaste jeres scorekort i Golfbox – I tager et billede af scorekortet til eget brug og afleverer scorekortet på vanlig vis, så I kan indgå i præmierækken.
Rækker

Vi spiller i 2 lige store rækker: En A- og en B-række.

HCP-inddelingen for 2024 forventes at blive:
A-rækken: 0 – 31,9
B-rækken: 32,0 – 54

Vær opmærksom på, at du måske skal skifte række fra tirsdag til tirsdag afhængigt af resultat.

Det er obligatorisk for alle KIK’er at blive hcp.reguleret hver gang, de spiller. Bestyrelsen sørger for hcp.reguleringen i GolfBox.
Vi spiller generelt efter de almindelige Turneringsbetingelser for Furesø Golfklub. Ved pointlighed er det spilleren, der har laveste score på henholdsvis de sidste 9 – 6 – 3 huller, der vinder. Ved stadig pointlighed trækkes der lod.

Efter spil

Efter hver turnering bedes du som nævnt indtaste din score på mobilen. Vent gerne, til runden er slut. 9-huls spillere bedes selv indberette sit scorekort.

Herudover skal du samme dag aflevere KORREKT udfyldt scorekort, underskrevet af både spiller og markør. Markør skal udover underskrift også anføre sit medlemsnummer.

Birdies skal markeres med cirkel rundt om hulnr. samt anføres på det ikke-benyttede ”ark” på scorekortet.

TAK! for jeres hjælp – Det letter turneringsledelsens arbejde meget!

Præmier

18-hullers spillere
Min. 6 deltagere i en række udløser en 1. præmie
Min. 9 deltagere i en række udløser en 2. præmie
Min. 14 deltagere i en række udløser en 3. præmie

9-hullers spillere spiller ikke i en særskilt række, men indgår i A- eller B-rækken afhængigt af HCP. Der tillægges de sidste 9 huller 80% af de første 9 hullers score.

Præmier skal afhentes på de planlagte præmieuddelingsdage. Du kan aftale med et andet medlem, at vedkommende modtager din præmie tilgodehavende.

I modsat fald tilfalder uafhentede præmier DGD’s præmie pulje.

Det er jeres eget ansvar at holde styr på, om I har præmier tilgode. I kan altid se resultaterne på DGD’s hjemmeside. Hjemmesiden bliver opdateret hurtigst muligt efter enhver turnering.

Ved holdturneringer ifm arrangementer skal min. en deltager fra en vindende bold være til stede ved selve arrangementet for at kunne modtage præmien. Ellers tilfalder præmien den næste bold i præmierækken.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson!