Elite

Eliteudvalgets opgaver

Blandt de mange opgaver, som eliteudvalget har ansvaret for, er flg.:

 • Udarbejde årshjul for aktiviteter for truppen
 • Indsamle spillernes turneringsplaner
 • Planlægning og afvikling af FG Elitetour (intern turneringsrække for elitespillerne, der anvendes til bl.a. udtagelse til hold) i samarbejde med turneringsudvalget
 • Planlægning af elitetræning og træningslejr i samarbejde med pro-teamet
 • Planlægge og gennemføre aktiviteter, der fremmer det sociale samvær i elitetruppen
 • Spillerevaluering
 • Beslutte, hvor mange hold i danmarksturneringen klubben stiller med
 • Afvikling af danmarksturneringen
 • Udpege holdkaptajn og udsende holdopstilling til danmarksturneringen med input fra trænerne
 • Vedligeholdelse af ”Tilbud og forpligtelser”, som indeholder en liste over kriterier for at være elitespiller i FG
 • Sikre elitespillere til klubarrangementer, f.eks. begynderudvalgets kanin/pro-am, klubturneringer samt klubmesterskab
 • Vedligeholde og opdatere beskrivelsen af eliten på www.fggolf.dk
 • Kommunikation – eksternt og internt samt bidrag til klubbens årsrapport
 • Udarbejde forslag til udvalgets budget
 • Godkendelse af udgifter
 • Uddeling af elitestøtte via elitestøttekassen
 • Samarbejde med flg. udvalg:
  • Ungdomsudvalget (nye/fremtidige elitespillere og afvikling af danmarksturnering)
  • Breddeudvalget (overgang fra bredde til elite og viceversa og afvikling af danmarksturneringen)
  • Turneringsudvalget (organisering af FG Elitetour og afvikling af danmarksturnering)
  • Regel- og etiketteudvalget (udbredelse af kendskabet til golfreglerne blandt elitespillerne)