Den Grønne Dameklub

Generalforsamling tirsdag den 4. oktober 2022

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 4. oktober kl. 17.30 i Furesø golfklubs restaurant.

Foreløbig dagsorden:

Iflg. vedtægterne meddeles endelig dagsorden senest en uge før afholdelsen.

Forslag til punkter til generalforsamlingen skal meddeles formanden senest to uger, før generalforsamlingen afholdes.

———————————————————————————

Efter generalforsamlingen er der afslutningsmiddag kl. 18.30.

Vel mødt.