Parmatchklubben

  • Som medlemmer kan optages ægtepar og samboende i fast, stabilt parforhold. Begge skal være fuldtidsmedlemmer af Furesø Golfklub, og på optagelsestidspunktet må ingen have et handicap højere end 36.
  • Af hensyn til praktisk turneringsafvikling og efterfølgende spisning begrænses medlemsantallet til maksimalt 48 par. Derfor skal der forventes en kortere eller længere venteliste.
  • Henvendelse vedrørende eventuel optagelse som medlem i PMK kan rettes til kaptajnerne.
  • E-mail til kaptajner – furesoePMK@gmail.com