Parmatchklubben

PMK årsmøde

Årsmøde holdes normalt inden udgang af 1. kvartal, men Corona situationen gjorde, at årsmøde 2021 ikke blev afholdt. Årsmøde 2022 bliver heller ikke afholdt, men mail er sendt til alle medlemmer med de informationer, der normalt gives på årsmødet.