Den Grønne Dameklub

Spil 31. august 2021

Da vores turnering tirsdag den 17. august blev aflyst pga dårligt vejr, har vi besluttet at spille en Stable-Put på Hestkøbgaard – Farum sløjfen.

Yderligere information om turneringen kan læses i Golfbox / Klubturnering / Den Grønne Dameklub 31. august 2021 – eller se nedenstående.

Og så en lille reminder om, at I skal huske både at reservere en ugentlig 18-huls spilletid i Golfbox og samtidig tilmelde jer Den Grønne Dameklubs ugentlige turnering, også i Golfbox. Desuden skal I være opmærksom på, at sidste frist for tilmelding til 18 huls turneringen er mandagen før kl. 12.

Stablefordpoint’ene skal – ligesom altid – indtastes ved hjælp af den kode, der er tilsendt, og puttepoint’ene skrives på scorekortet i kolonnen ved siden af stablefordpoint’ene.

Alle scorekort lægges i den grønne postkasse i omklædningsrummet.

God fornøjelse!

Stable-Put er en kombination af en almindelig Stableford og en puttekonkurrence.

Der spilles og gives points efter de almindelige stablefordregler. Derudover gives ekstrapoints efter følgende nøgle: 0 put = 3 points, 1 put = 2 points, 2 put = 1 point og 3 put = 0 point.

Den samlede score er summen af stablefordpoints og puttepoints.

Er en spiller ikke på green før muligheden for stablefordpoints, skal bolden som sædvanlig samles op. Lykkes det derimod at få bolden på green, inden den skal samles op, er spilleren berettiget til at putte ud i maksimalt 2 slag og dermed opnå puttepoints.