Torsdagsturnering

Praktisk information

Turneringsform

9-hullers turnering, hvor turneringsformen skifter fra gang til gang, og kan enten afvikles som en individuel turnering eller en holdturnering. De forskellige turneringsformer er nærmere beskrevet på siden “Turneringsformer”.

Sæson

Medio april til medio september svarende til ca. 24 turneringer.

Starttidspunkt og bane/sløjfe

April: Kl. 17:00 eller 17:30 Gunstart

Maj – næstsidste gang i august: Kl. 18:00 Gunstart

Sidste gang i august – september: Kl. 17:00 Gunstart

Der spilles varierende sløjfer/baner. Der vil altid blive spillet den sløjfe/bane, som er opført på aktivitetsoversigten uanset eventuelt divergerende oplysninger i Golfbox.

Tilmelding, fee og afbud

Tilmeldning via Golfbox senest kl. 12 om tirsdagen.

Fee på 40 kr., som betales ved afhentning af scorekort.

Afbud foretages senest tirsdag kl. 12 til turneringsledelsen eller via Golfbox.

Antal deltagere

Maksimalt 44 deltagere ved Gunstart.

Ved maksimalt antal deltagere til Gunstart fordeles deltagerne på 9 stk. 4-bolde samt 2 stk. 4-bolde med start med 10 min. interval.

Scorekort og indberetning

Scorekort afhentes hos turneringsledelsen 15 – 45 minutter før start i indergården, hvor der opbevares trolleyer, eller i mellemgangen ved omklædningsrum i tilfælde af dårligt vejr.

Scorekort afleveres til turneringsledelsen senest 2¾ time efter start.

Turneringsledelsen foretager indberetning af score for alle deltagere, når der er gennemført en individuel turnering.

Øvrigt

Der kan samme dag, som turneringen finder sted, frit spilles på hele banen.