Torsdagsturnering

Praktisk information

Turneringsform

9-hullers turnering, hvor turneringsformen skifter fra gang til gang. Turneringerne afvikles enten som en individuel turnering eller en holdturnering. De forskellige turneringsformer er nærmere beskrevet på siden “Turneringsformer”.

Sæson

Primo april til medio september svarende til ca. 24 turneringer.

Starttidspunkt

April: Kl. 17:00 eller 17:30 Gunstart

Maj – næstsidste gang i august: Kl. 18:00 Gunstart

Sidste gang i august – september: Kl. 17:00 Gunstart

Du skal være på dit tee-sted 10 min. før start.

Tilmelding, fee og afbud

Tilmeldning via Golfbox senest kl. 12 tirsdag inden turnering torsdag.

Fee på 50 kr., som betales ved afhentning af scorekort.

Afbud foretages senest tirsdag kl. 12 til turneringsledelsen eller via Golfbox.

For sent afbud eller udeblivelse koster kr. 50,- som opkræves efterfølgende.

Startliste vil normalt kunne ses i Golfbox dagen før. Der gives besked via mail, når startlisten er tilgængelig.

Antal deltagere

Maksimalt 44 deltagere ved Gunstart.

Ved maksimalt antal deltagere til Gunstart fordeles deltagerne på 9 stk. 4-bolde samt 2 stk. 4-bolde med start med 10 min. Interval.

Hvis der er mere end 44 tilmeldte oprettes der venteliste efter “først-til-mølle” princippet. Man vil blive kontaktet af turneringsledelsen, hvis der bliver plads efter startlisten er offentliggjort.

Scorekort og indberetning af score

Scorekort afhentes hos turneringsledelsen 15 – 45 minutter før start i gården, hvor der opbevares trolleyer, eller i mellemgangen ved omklædningsrum i tilfælde af dårligt vejr.

Scorekort afleveres til turneringsledelsen senest 2¾ time efter start.

Turneringsledelsen foretager indberetning af score for alle deltagere, når der er gennemført en individuel, handicaptællende turnering.

Øvrigt

Der kan samme dag, som turneringen finder sted, frit spilles på hele banen.

Din tilmelding tæller ikke med i FG’s bookingregler, så du kan booke dine øvrige spilletider, som du plejer.