Torsdagsturnering

 • Best-Ball
 • Foursome
 • Greensome
 • Farvede bolde
 • Stable-Put
 • Mexican Scramble
 • Modificeret Skingame
 • 3-kølle
 • Slagspil med loft
 • Mulligan
 • Frit valg
 • Hallington

Best-Ball

En kombineret hold- og individuelturnering baseret på Stableford beregning. Et hold består af 4 spillere, som hver især spiller deres egen bold i hele turneringen.

Holdets score per hul udregnes som summen af de 3 højeste scores. Såfremt der mangler en spiller på holdet i forhold til normen for turneringen, kan en score for en fiktiv spiller anvendes på skiftevis 1 point og 2 point.

Reglerne for Best-Ball er fastlagt i Golfreglerne paragraf 30. Blandt andet medfører slag til forkert bold til diskvalifikation af spilleren for det pågældende hul.

Der foretages handicapregulering.

Foursome

En parturnering afviklet som en Stableford turnering, hvor hvert par kun spiller med een bold, og parret foretager slag skiftevis.

De to spillere skiftes til at foretage drive, således at den ene spiller foretage drives på ulige huller, mens den anden spiller foretager drives på lige huller.

Provisorisk bold spilles af den spiller, som foretog det oprindelige slag. Slag udenfor for tur skaffes med 2 slag. Tildeling af straf ændrer ikke på spillerækkefølgen.

Parrets spillehandicap opgøres som halvdelen af summen af spillernes individulle spillehandicap. Afrunding efter 4/5 princip.

Reglerne for Foursome er fastlagt i Golfreglerne paragraf 29.

Der foretages ikke handicapregulering.

Greensome

En parturnering afviklet som en Stableford turnering, og som er en variation af Foursome.

De to spillere foretager drive på alle huller, hvorefter det ene drive vælges som fortsættende bold. Spilleren, hvis drive ikke blev valgt, foretager næste slag. Herefter foretager de to spillere slag på skift.

Provisorisk bold spilles af den spiller, som foretog det oprindelige slag. Slag udenfor for tur straffes med 2 slag. Tildeling af straf ændrer ikke på spillerækkefølgen.

Parrets spillehandicap opgøres som 60% af det laveste spillehandicap blandt de to spillere tillagt 40% af det højeste spillehandicap blandt de to spillere. Afrunding efter 4/5 princip.

Reglerne er fastlagt i Golfreglerne paragraf 29.

Der foretages ikke handicapregulering.

Farvede bolde

Stableford turnering med indlagt holdturnering.

Turneringsledelsen udnævner på forhånd en holdkaptajn, som har ansvaret for spillefordelingen på holdet samt scoren for holdet. Holdkaptajnen får desuden udleveret een farvet bold ved afhentning af scorekort.

Spillet forløber ved, at holdmedlemmerne på skift anvender en farvet bold istedet for deres egen, og at den stablefordscore, som opnås på et færdigspillet hul, tæller med i såvel det individuelle regnskab som i holdregnskabet. Den farvede bold skifter blandt holdets medlemmer i et på forhånd fastlagt mønster, således at anvendelsen af den farvede bold er ligeligt fordelt blandt holdets medlemmer.

Såfremt den farvede bold mistes undervejs, er holdturneringen tabt øjeblikkeligt. Spilleren, som har tabt bolden, kan dog droppe efter almindelige regler og dermed fortsætte sin individuelle score.

Der foretages handicapregulering.

Stable-Put

Individuel stableford turnering kombineret med en samtidig putteturnering.

Putteturnering afholdes med særskilt regnskab over 9 huller efter følgende princip. Ved slag i hul udenfor green opnåes 3 point, ved 1 slag fra green i hul opnåes 2 point og endelig ved 2 slag fra green i hul opnås 1 point. Putteturneringen er gældende, såfremt bolden første gang er på green, når det afsluttede slag ville give minimum 1 stableford point. Der føres særskilt regnskab for point opnået i putteturneringen.

Samlet score består af summen af stableford point og point opnået ved putning. Ved pointlighed vægter point fra putning mest.

Der foretages handicapregulering.

Mexican Scramble

Holdturnering, hvor holdene er sammensat således, at holdene har nogenlunde samme spillestyrke. Holdets score bliver derfor ikke reguleret på baggrund af individuel handicap.

Drive/udspil på hvert hul foretages af alle spillere. Herefter vælges det drive/udspil, som enten er bedst eller, som passer bedst til strategien, til at være gældende for holdet. Dog skal gældende drive/udspil være ligeligt valgt blandt holdets spillere, når turneringen er færdigspillet. Positionen for den valgte bold markeres eventuelt med en tee.

Herfra slår alle andre med undtagelse af spilleren med det valgte drive/udspil deres næste slag fra samme position. Herefter vælges det bedste slag, som danner udgangspunkt for næste slag for alle undtagen spilleren, hvis slag blev valgt. Denne systematik gentages indtil hullet er færdigspillet.

Turneringsformen er en variation af Texas Scramble.

Der foretages ikke handicapregulering.

Modificeret Skingame

Individuel stableford turnering kombineret med hulkonkurrence.

Turneringen gennemføres ved at starte 3 eller 4 spillere per hul.

På hvert hul er der 1 skinpoint at spille om foruden stableford score, og vinderen er den, som opnår den højeste stableford score på hullet. Såfremt der er scorelighed mellem flere spillere overgår skinpointet til næste hul, hvor der herefter vil være 2 skinpoint i hulkonkurrencen. Denne fremrykning af skinpoint fortsætter, indtil der er en vinder på et hul.

Såfremt der er ufordelte skinpoint, når sidste hul er færdigspillet, er disse tabt.

I en 9-hullers turnering er der 9 skinpoint at konkurrere om blandt 3 eller 4-bolden.

Der føres særskilt regnskab mellem stableford score og skin point. Vinder af turneringen er den spiller med flest skinpoint. Ved pointlighed vil stableford scoren være afgørende for endelig placering.

Der foretages handicapregulering.

3-kølle

Individuel stableford turnering med kraftigt begrænset køllevalg.

Den almindelige begrænsning på i alt 14 stk. køller og jern i baggen reduceres til kun at omfatte 3 stk. køller og jern samt 1 stk. putter. Der må ikke medbringes yderligere køller og jern i baggen, selvom disse ikke påtænkes anvendt.

Der foretages ikke handicapregulering.

Slagspil med loft

Individuel slagspilsturnering med loft på antal slag per hul.

Der spilles som slagturnering uden stableford point, men med et maksimalt antal slag per hul. Dette loft per hul udregnes som følger: hullets par plus antal tildelte slag baseret på spillehandicap plus 4 slag. For eksempel vil loftet på et par 5 hul, hvor man har 2 tildelte slag, blive på 5 + 2 + 4 = 11 slag.

For hvert hul noteres antal anvendte slag. Såfremt bolden ikke når i hul inden antal brugte slag er lig loftet, er bolden færdigspillet, og scoren bliver lig loftet for hullet.

Den samlede bruttoscore opgøres ved at addere antal brugte slag for hvert hul. Det endelige resultat eller nettoscore fremkommer ved at fratrække spillehandicappet fra bruttoscoren. Det anvendes halvdelen af spillehandicappet oprundet ved 9 hullers turnering.

Der foretages handicapregulering.

Mulligan

Individuel stableford turnering med tilladte Mulligans.

Til turnering over 9 huller kan der anvendes i alt 3 stk. Mulligangs eller erstatningsslag efter frit valg. Mulligans kan kun anvendes ved udspil fra teested, og der kan maksimalt anvendes 1 stk. Mulligan per hul.

Der føres særskilt regnskab over anvendte Mulligans.

Der foretages ikke handicapregulering.

Frit valg

Individuel stableford turnering med frit valg vedrørende fordeling af tildelte slag.

Før turneringsstart fordeles antal tildelte slag efter eget valg. Dog må der maksimalt forekomme 4 tildelte slag per hul.

Der foretages ikke handicapregulering.

Hallington

Er en variant af stableford, men pointene beregnes anderledes.
Hvert huls par fordobles. Fra dette tal trækkes det antal slag du har brugt på hullet
Forskellen på de to tal angiver dine “HALLINGTON-POINT”
Efter matchen lægger du dine point sammen med dine ”tildelte slag” (halvdelen ved 9 huller) – summen heraf er dit resultat.
Der samles op, når det er klart, at der ikke kan scores point på hullet

Er resultatet lig med sløjfens par er du gået til dit handicap.