Dameklubben

Sådan spiller vi

Matchbetingelser fra 14. juli 2021

Der spilles efter de almindelige matchbetingelser for Furesø Golfklub – fra ca. 1. april til ca. et par uger ind i oktober – enten 18 eller 9 huller. 18-huller spilles på dagens 18-hulsbanen. I 18-huls rækken spilles i tre omtrent lige store rækker  A-/B- og C-rækken. 9-huller spilles på dagens 9-hulsbane. 9-huls spillere spiller i én række. Alle spiller fra rød tee og afleverer et fortrykt scorekort som angiver antal slag fra rød tee.

18-hul rækkefordeling (man stiller op i den række, som ens handicap berettiger til på spilledagen):

 • A-rækken har HCP        0 – 26,4
 • B-rækken har HCP   26,5 – 32,4
 • C-rækken har HCP   32,5 – 54.

Der er førstepræmie i alle tre 18-hul rækker, samt i 9-huls rækken. Andenpræmie udløses ved 12 spillere eller flere i alle fire rækker. Den hemmelige 6. plads gælder i A-/B/C-rækkerne.

Præmier udleveres ved midtvejsmiddagen og ved afslutningsmiddagen. Præmier der ikke afhentes ved de to middage (af præmietageren eller en ven) vil blive uddelt som klappepræmier i stedet.

Tidsbestilling og scorekort

Der bestilles starttid via Golfbox.

Dameklubben har i 2021 fortrinsret på 18-huls banen onsdage:

 • fra kl.    8:50 til og med kl.  9:20   og
 • fra kl. 12:00 til og med kl. 12:30   og
 • fra kl. 16:10 til og med kl. 16:40   (dog evt. i april og september fra kl. 15:30 til og med kl. 16:00)

Tiderne med fortrinsret frigives i 2021 seks dage før, hvis de ikke er bookede og kan herefter bookes af alle golfklubbens spillere.  Der kan naturligvis også bestilles tider uden for disse tidsrum på 18-huls banen, såfremt der er ledigt på banen  Vi har ikke tider med fortrinsret på 9-huls banen.

Der spilles så vidt muligt i 4-bolde.

Ved ankomst til banen, bekræftes den bestilte tid på touch-screen (i klubhuset eller ved flaghuset) og scorekort udskrives.

Scorekort afleveres efter runden i udfyldt og underskrevet stand i postkassen i damernes omklædning. Er scorekortet ikke korrekt udfyldt, kan det medføre diskvalifikation. Spilleren indtaster selv sin score i Golfbox – enten på sin mobil under “scorekort – hurtig start af runde” (her kan markør godkende straks!) eller senere hjemme via golf.dk. HUSK at tage et foto af dit scorekort, før du dumper det i postkassen, hvis du har valgt at indtaste hjemme!

Pointlighed

Ved pointlighed er det den spiller, der har den laveste score/højeste points på henholdsvis de sidste 9, 6, 3 huller, der vinder. Hvis der stadig er pointlighed, vinder den spiller, der har det laveste handicap.

Birdiebolde, Nærmest pind (NP), Længste drive (LD)

En birdie udløser en birdie-bold, så husk en tydelig markering af birdies på scorekortet. Birdie gælder alle matcher, dog ikke i matchformer som greensome, foursome og scramble. NP og LD vil fremgå af matchplanen. Alle – uanset om du spiller EDS eller ej – deltager i Birdie-bolde og præmier for NP og LD.

Præmier ved holdmatcher og særlige matcher

I holdmatcher og andre specielle matcher spiller vi normalt kun i én række, med tre præmier uanset antal spillere.

Ved Åbningsmiddagen spilles 9-hullers scramble med præmier samme dag.

Ved midtvejsmiddagen uddeles præmier for den foregående periodes matcher, men ikke for selve spilledagen.

Ved Afslutningsmiddagen spilles ligeledes 9-hullers scramble og der uddeles præmier for denne samt for de foregående matcher.

Scorekort og egen registrering i Golfbox

Du registrerer selv dit scorekort i Golfbox og lægger det fysiske scorekort i Dameklubbens postkasse efter du har udfyldt det, så du undgår diskvalifikation.

Ud over det, der er fortrykt af Golfbox, vil vi gerne have:

 • Angivelse af række (se rækkerne ovenfor)
 • Tydelig udregning og sammentælling af resultat
 • Markering af birdies
 • Markørens navn og medlemsnummer
 • Underskrift af spiller og markør
 • læg derefter dit scorekortet i Dameklubbens postkasse

Fællesspisning

Tilmelding til Dameklubbens middage foregår via Golfbox (se under Klubturneringer).

Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson