Dameklubben

Sådan spiller vi

Matchbetingelser gældende fra 1. april 2024

Der spilles efter de almindelige matchbetingelser for Furesø Golfklub – fra ca. 1. april til ca. et par uger ind i oktober – enten 18 eller 9 huller. 18-huller spilles på dagens 18-hulsbane. I 18-huls rækken spilles i to omtrent lige store rækker  A- og B-rækken. 9-huller spilles på dagens 9-hulsbane i én række. Alle spiller fra rød tee og afleverer et fortrykt scorekort som angiver antal slag fra rød tee. Desuden indtaster spilleren selv sin score via det fremsendte link (se nedenfor!)

Rækkeopdeling for sæsonen:

  • A-rækken har HCP        0 – 25,9
  • B-rækken har HCP      26 -54
  • 9-huls rækken HCP      0 – 54

Man stiller op i den række, som ens handicap berettiger til på spilledagen.

Ved min. 4 spillere gives en 1. præmie. Min. 10 spillere udløser en 2. præmie og min. 16 spillere udløser også en 3. præmie.

Dette gælder i alle tre rækker!

Præmier udleveres ved middagene. Kan du ikke selv deltage i disse, beder vi dig aftale med en medspiller, at hun tager præmien med til dig.

Tidsbestilling, tilmelding til uge-match og indtastning af scorekort:

Der bestilles en starttid via Golfbox. Derudover tilmelder man sig den ugentlige match i turneringskalenderen i Golfbox. Man vælger enten 18 eller 9 hullers matchen.

Når du er tilmeldt ugens match – senest kl. 20 aftenen før,  vil du på spilledagen modtage et link, som skal benyttes til indtastning af din score. Underskrevet og korrekt udfyldt scorekort afleveres dog stadig i Dameklubbens postkasse efter matchen. HUSK markør! Det er også på scorekortet, du noterer evt. birdies.

Dameklubben har fortrinsret på 18-huls banen onsdage:

  • fra kl.    8:50 til og med kl.  9:20   og
  • fra kl. 12:00 til og med kl. 12:30   og
  • fra kl. 16:10 til og med kl. 16:40   (dog  i april og september)
  • fra kl. 15:30 til og med kl. 16:00)

Tiderne med fortrinsret frigives seks dage før, hvis de ikke er bookede og kan herefter bookes af alle golfklubbens spillere.  Der kan naturligvis også bestilles tider uden for disse tidsrum på 18-huls banen, såfremt der er ledigt på banen  Vi har ikke tider med fortrinsret på 9-huls banen.

Der spilles så vidt muligt i 4-bolde.

Ved ankomst til banen, bekræftes den bestilte tid på touch-screen (i klubhuset eller ved flaghuset) og scorekort udskrives.

Pointlighed

Ved pointlighed er det den spiller, der har gået bedst på bagni, der vinder. Ved pointlighed beregnes scores på de sidste 3 eller 6 huller. Ved pointlighed her trækkes der lod!

Birdiebolde, Nærmest pind (NP), Længste drive (LD)

En birdie udløser en birdie-bold, så husk en tydelig markering af birdies på scorekortet. Birdie gælder alle matcher, dog ikke i matchformer som greensome, foursome og scramble. NP og LD vil fremgå af matchplanen.

Præmier ved holdmatcher og særlige matcher

I holdmatcher og andre specielle matcher spiller vi normalt kun i én række, med tre præmier uanset antal spillere. Dette gælder også ved vores udflugter (med mindre andet er aftalt…)

Fællesspisning

Tilmelding til Dameklubbens middage foregår via Golfbox samtidig med tilmelding til den pågældende ugematch.

Ved Dameklubbens middage uddeles præmier for den foregående periodes matcher.

Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson!