Dameklubben

Sådan spiller vi

Matchbetingelser

Der spilles efter de almindelige matchbetingelser for Furesø Golfklub – fra ca. 1. april til ca. et par uger ind i oktober – enten 18 eller 9 huller.

18-huller spilles på dagens 18-hulsbanen. I 18-huls rækken spilles i to omtrent lige store rækker, A og B. Grænsen der skiller A og B-rækken fastsættes ved sæsonstart og justeres ikke i løbet af sæsonen. I 2021 er rækkeopdelingen at A-rækken har HCP 0 – 24,9 og B-rækken har HCP 25,0 og opefter. Man stiller op i den række, som ens handicap berettiger til på spilledagen.

9-huller spilles på dagens 9-hulsbane. 9-huls spillere spiller i én række.

Alle spiller fra rød tee og afleverer et fortrykt scorekort som angiver antal slag fra rød tee. 

I de løbende ugentlige 18-huls matcher uddeles op til 2 præmier i A-rækken, 3 præmier B-rækken og 2 præmier i 9-huls rækken afhængig af antal deltagere. 

18-huls A-rækken kræver det min. 9 deltagere for at udløse én præmie og 18 deltagere for at udløse to præmier.
18-huls B-rækken kræver det min. 9 deltagere for at udløse én præmie, 18 deltagere for at udløse to præmier og 27 for at udløse tre præmier.
9-huls rækken kræver det min. 4 deltagere for at udløse én præmie, 8 for at udløse to præmier.

Kun spillere, der har spillet EDS, kan modtage præmie. Præmier udleveres ved midtvejsmiddagen og ved afslutningsmiddagen. Præmier der ikke afhentes ved de to middage (af præmietageren eller en ven) vil blive uddelt som klappepræmier i stedet. 

Tidsbestilling og scorekort

Der bestilles starttid via Golfbox.

Dameklubben har i 2021 fortrinsret på 18-huls banen onsdage:

  • fra kl.    8:50 til og med kl.  9:20   og
  • fra kl. 12:00 til og med kl. 12:30   og
  • fra kl. 16:10 til og med kl. 16:40   (dog evt. i april og september fra kl. 15:30 til og med kl. 16:00)

Tiderne med fortrinsret frigives i 2021 seks dage før, hvis de ikke er bookede og kan herefter bookes af alle golfklubbens spillere.  Der kan naturligvis også bestilles tider uden for disse tidsrum på 18-huls banen, såfremt der er ledigt på banen  Vi har ikke tider med fortrinsret på 9-huls banen.

Der spilles så vidt muligt i 4-bolde.

Ved ankomst til banen, bekræftes den bestilte tid på touch-screen (i klubhuset eller ved flaghuset) og scorekort udskrives.

Scorekort afleveres efter runden i udfyldt og underskrevet stand i postkassen i damernes omklædning. Er scorekortet ikke korrekt udfyldt, kan det medføre diskvalifikation.

Pointlighed

Ved pointlighed er det den spiller, der har den laveste score/højeste points på henholdsvis de sidste 9, 6, 3 huller, der vinder. Hvis der stadig er pointlighed, vinder den spiller, der har det laveste handicap.

Birdiebolde, Nærmest pind (NP), Længste drive (LD)

En birdie udløser en birdie-bold, så husk en tydelig markering af birdies på scorekortet. Birdie gælder alle matcher, dog ikke i matchformer som greensome, foursome og scramble. NP og LD vil fremgå af matchplanen. Alle – uanset om du spiller EDS eller ej – deltager i Birdie-bolde og præmier for NP og LD.

Præmier ved holdmatcher og særlige matcher

I holdmatcher og andre specielle matcher spiller vi normalt kun i én række, med tre præmier uanset antal spillere.. Ved Åbningsmiddagen spilles 9-hullers scramble med præmier samme dag. Ved midtvejsmiddagen uddeles præmier for den foregående periodes matcher, men ikke for selve spilledagen. Ved Afslutningsmiddagen spilles ligeledes 9-hullers scramble og der uddeles præmier for denne samt for de foregående matcher.

Handicapregulering og EDS

Vi spiller EDS i alle de almindelige matcher på hjemmebane, dvs stableford og slagspil. Du bør inden spillet påbegyndes sætte kryds i EDS-feltet på scorekortet og du skal altid huske at omregne resultatet til stableford-point. Dameklubbestyrelsen indberetter resultater i Golfbox og gemmer alle scorekort indtil årsregulering er foretaget af golfklubben. Husk at dit nye handicap straks træder i kraft. Medlemmer med anden hjemmeklub end Furesø, skal dog selv sørge for indberetning i Golfbox. Såfremt en spiller undtagelsesvis IKKE ønsker at spille EDS – og dermed ikke får mulighed for at modtage en præmie – skal dette anføres på scorekortet ved at sætte et minus i EDS-feltet.

Scorekort

HUSK at udfylde dit scorekort korrekt, så du undgår diskvalifikation. Ud over det, der er fortrykt af Golfbox, vil vi gerne have:

  • Angivelse af række,
  • EDS-markering
  • Tydelig udregning og sammentælling af resultat
  • Markering af birdies
  • Slagspillere skal huske at omregne resultatet til stableford points
  • Markørens navn og medlemsnummer
  • Underskrift af spiller og markør

Fællesspisning

Tilmelding til Dameklubbens middage foregår fremover via Golfbox (se under Klubturneringer).

Bestyrelsen ønsker alle en god golfsæson