Dameklubben

Turneringsformer

Flagmatch

Flagmatch er en slagspilsmatch, hvor hver spiller får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hendes bold ligger, når hun har brugt alle de slag, som banens par + spillerens antal tildelte slag udgør. Hvis spilleren ikke har anvendt alle sine slag efter 18 huller, angives de resterende slag på scorekortet. Vinder er den spiller, der når længst.

NB: Flaget er til pynt – der skal på scorekortet angives hvor langt man er kommet. Benyt gerne GPS eller afstandsmåler.(hvis en i bolden har denne) ellers skridt af i forhold til 150/100 m markering- anfør alle mål til midtgreen undtagen på green  

Eks:

P9: i fairwaybunker nr 2 fra teested- 90 meter fra green (midt)

P9: 25 meter forbi 100 m mærke

P9: På green – 5 meter fra flaget

Hvis man slutter sit spil på en green er det vigtigt, at man på flaget skriver hvor langt man ligger fra hullet. Derefter placeres flaget udenfor green. 

Four-ball Stableford

Four-ball Stableford spilles af 2 par. Hver spiller spiller sin egen bold, men parret har kun et scorekort. Den bedste score pr. hul noteres på scorekortet.

Foursome Stableford

Foursome Stableford spilles af to par. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. Den ene spiller slår ud på lige huller, mens den anden slår ud på de ulige. Antallet af tildelte slag lægges sammen og divideres med 2. Resultatet er den score der noteres på parrets fælles scorekortet.

Greensome

Greensome Stableford er en variant af Foursome, hvor begge spillere slår ud på hvert hul. De vælger så den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke blev valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå indtil bolden er i hul. Her udregnes antal tildelte slag ud fra en formel. Spilleren med lavest antal tildelte slag vægter 60% mens makkeren kun vægter 40%.

Ekspempel: Spiller 1 har 12 slag og spiller 2 har 18 slag. De spiller med antal tildelte slag: 12×0,6 + 18×0,4= 14,4 som afrundes til 14 ( se tabel på opslagstavle)

Rævematch

Turneringen er individuel Stableford med fuld tildeling af handicap. Du spiller almindelig Stableford med dine tildelte slag, men hullets par er ændret til hvad ’ræven’ har spillet det i.

En ’spiller’ er af dameklubbens bestyrelse udvalgt til at være ’ræv’.

Hullets par afsløres først på teestedet til næste hul.

Påfør det nye hulpar på scorekortet og først nu kan du beregne dine Stablefordpoint for hullet.

Du skal beregne stableford point ud fra ’rævens’ par + egne tildelte slag på hullet.

Dvs: kolonne 1 – rævens(hulpar), kolonne 2 – dine tildelte slag, kolonne 3- det antal slag du har brugt på hullet, kolonne 4 – dine stableford point.

Eks:1:Hul 1 (opr. Par 4hul, ræven spillet det i 6 slag, du har 2 tildelt slag, du brugte 8 slag)

Eks 2:Hul 2 (opr Par 3hul, ræven spillet i 3 slag, du har 1 tildelt slag, du brugte 4 slag)

eksKolonne 1 –ræv (hulpar)Kolonne 2 –dine tildelte slagKolonne 3 –dine antal brugte slagKolonne 4 –stableford point
16282
23142

NB Første bold tager rævens resultat med ud og placere disse ark på teestederne fra hul 2 til 18 og på hul 18’s green. Arkene vil ligge i Dameklubbens omklædningsrum ( for spændingens skyld – undlad at kigge på dem før I skal bruge dem)

Rød bold

Dette er en individuel stableford match, hvor holdet samtidig spiller en holdmatch med en rød bold, som holdet får udleveret inden matchen. Den røde bold har sit eget scorekort. Spillerne skiftes til at spille et hul med den røde bold. Den der står øverst på holdlisten starter. Den næste på listen spiller næste hul med bolden og sådan fortsætter man hele runden eller til den røde bold tabes. Når den røde bold tabes noteres dette på scorekortet.

Vinderholdet er det hold, der opnår flest stableford point med den røde bold.

Hvis ingen har den røde bold med ind, vinder det hold, som nåede længst med den røde bold. Hvis to hold har mistet bolden i samme hazard gælder ovenstående regler.

Scramble holdspil

Et rigtig socialt spil, hvor alle har chance for at yde noget og samtidig have det sjovt. Holdet består af tre spillere (i nødstilfælde to). Alle driver ud fra tee-stedet, vælger sammen det bedste drive. Stedet markeres med en tee og alle slår videre derfra. De næste slag slås på samme måde, indtil bolden er i hul og man noterer holdets score (antal slag) på scorekortet. Efter runden trækkes holdets samlede antal tildelte slag fra scoren.

Holdets handicap = summen af spillernes antal tildelte slag, som divideres med 10. Ved hold med kun 2 spillere divideres spillernes antal tildelte slag med 7.

Eksempel: Spiller A har 22 slag, spiller B har 17 slag og spiller C har 34 slag. Summen på 73 divideres med 10 = 7,3 der nedrundes til 7, som så er holdets handicap.

Ved 18-huller: Samtlige spillere skal drive 5 gange (ved 2 spillere 7 gange).

Ved 9-huller: Samtlige spillere skal drive 2 gange (ved 2 spillere 3 gange)

Par-turnering (Bogey match)

Benævntes tidligere ”Bogey-turnering”.

Der spilles individuelt.

Der konkurreres mod hullets par.

Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0.

Opnås et nettoscore bedre end hullet par, får man et +.

Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et -.

Sum af + og – giver resultat.

Irish Rumble

Der spilles som Best-ball holdturnering – stableford med indiv. hcp. På hullerne 1-5 er det den bedste score på holdet, der tæller. På hullerne 6-10 tæller de to bedste scores. På hullerne 13-15 tæller de tre bedste scores OG på de sidste tre huller tæller alle fire scores!

Slagspil med loft

Loft her sat til 4 slag

Fortvivl ikke over at vi skal spille slagspil – i slagspil m/loft behøver du ikke sende 15 bolde i søen, fordi du skal blive ved med at prøve at komme over.

Udfyld – som ved stableford – dit scorekort med antal tildelte slag på de enkelte huller. Hvis du har 2 tildelte slag på et par3 hul er dit personlige par = 5(vil normalt give dig 2 stablefordpoint).

På scorekortet noterer du det antal slag, som du anvender på hullet, men da vi spiller med ’et loft’ på 4 slag, må/skal du samle op, når du har brugt 4 slag mere end dit personlige par’ og i ovennævnte eksempel skrive 9 (3+2+4) på scorekortet.

Efter runden sammentælles de anvendte slag på de 2 sløjfer, incl. De beregnede på huller, hvor du samlede op = bruttoscoren. Herefter fratrækkes dit eget spillehandicap (antal tildelte slag) = nettoscoren).Nettoscoren er dit resultat, som skrives på scorekortet.

Husk også at udregne dine stableford point til brug for EDS registrering.

Andre eksempler:

Par4 hul med 1 tildelt slag: du skal max notere 9 (4+1+4)

Par 5 hul med 3 tildelte slag: du skal max notere 12 (5+3+4)

Hidden hole og Nærmest Snoren

Hidden hole og Nærmest Snoren kan indgå som delelement i andre turneringer på samme måde som længste drive og nærmest pinden.

Hidden hole.

Efter en turnering udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet af Hidden hole er herefter de opnående point på disse huller. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering.

Nærmest Snoren

På langs på fairway ligger en tyk snor. Det gælder om i drivet, at komme så tæt på snoren som muligt, og ikke om at komme længst.

Skulle det ske at to spillere ligger lige tæt ved snoren, er det den der har drivet længst, der er vinderen.

Mexican Scramble

Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold.

Alle spillere i bolden slår ud, og man vælger stedet for det bedste slag at slå videre fra. Stedet markeres og de 3 andre spillere i bolden slår videre fra samme sted. OBS! Den spiller hvis placering vælges som den bedste, slår ikke næste slag! HVIS man kun er 3 spillere på holdet, slår alle tre spillere i bolden videre fra den bedste placering.

Der holdes regnskab med, hvis udslag der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit udslag valgt mindst 4 gange (5 gange ved 3 spillere)

Holdets score (antal slag) noteres på hvert hul og efter runden trækkes holdets samlede antal tildelte slag fra scoren.

Holdets samlede antal tildelte slag udregnes som summen af spillernes tildelte slag divideret med 10. (Ved hold på 3 divideres med 7)

Ved 9 huller skal samtlige spillere drive mindst 2 gange.

Texas Scramble

Matchen spilles som en holdturnering for 4 spillere på hvert hold.

På hvert hul slår alle ud, hvorefter man vælger stedet for det bedste slag. Stedet markeres og her placerer de 3 andre deres bolde (indenfor et scorekorts bredde og længde) og alle slår deres andet slag herfra og så fremdeles for de næste slag.

Der holdes regnskab med, hvis udslag der vælges, idet hver enkelt spiller skal have sit udslag valgt mindst 4 gange. De sidste udslag er med valgfri spiller.

Der spilles efter slagspilsreglerne og med bruttoscore (d.v.s. fra scratch).

Der føres kun eet scorekort, hvor holdets score på hvert hul anføres. Det samlede resultat er holdets bruttoscore.

Består holdet af 3 spillere skal hver enkelt spillers udslag være valgt 5 gange.

Består holdet af 2 spillere skal hver enkelt spillers udslag være valgt 6 gange.

Stable-Putt er en kombination af en almindelig stableford og en puttekonkurrence. Der spilles og gives point efter de alm. stableford regler. Derudover gives ekstra points efter flg. nøgle: 0 puts = 4 points (i hul udefra!), 1 put = 3 points, 2 puts = 2 points og 3 puts = 1 point. Kommer man ikke i hul tildeles man 4 puts = 0 points.

DEN SAMLEDE SCORE ER SUMMEN AF STABLEFORDPOINTS og PUTTEPOINTS!

Er en spiller IKKE på green før muligheden for stableford points, skal bolden som sædvanlig samles op og noteres som en streg og 0 puttepoints.

Lykkes det derimod at få bolden på green, inden den skal samles op, er spilleren berettiget til at putte ud i max. 3 slag og dermed opnå puttepoints.

Der føres scorekort – som helt alm. stableford med slag og points + registrering af antal putte-points. Stablefordpoints og puttepoints lægges sammen og skrives i resultatfeltet på scorekortet.

Lidt tricky – men rigtig sjovt!

Stable-Put er en kombination af en almindelig stableford og en puttekonkurrence. Der spilles og gives point efter de alm. stableford regler. Derudover gives ekstra points efter flg. nøgle: 0 puts = 4 points (i hul udefra!), 1 put = 3 points, 2 puts = 2 points og 3 puts = 1 point. Kommer man ikke i hul tildeles man 4 puts = 0 points.

DEN SAMLEDE SCORE ER SUMMEN AF STABLEFORDPOINTS og PUTTEPOINTS!

Er en spiller IKKE på green før muligheden for stableford points, skal bolden som sædvanlig samles op og noteres som en streg og 0 puttepoints.

Lykkes det derimod at få bolden på green, inden den skal samles op, er spilleren berettiget til at putte ud i max. 3 slag og dermed opnå puttepoints.

Der føres scorekort – som helt alm. stableford med slag og points + registrering af antal putte-points. Stablefordpoints og puttepoints lægges sammen og skrives i resultatfeltet på scorekortet.

Lidt tricky – men rigtig sjovt!