Den Grønne Dameklub

Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021.

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 5. oktober kl. 17.30 i Furesø golfklubs restaurant.

Endelig dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formanden aflægger beretning
3. Kasserer fremlægger revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
a) Ændring af ”Vedtægter for Den Grønne Dameklub”
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Ulla Sonne-Holm afgår som formand og træder ud af bestyrelsen.
Elsebeth Schnack er på valg som formand.
Karin Østergaard Petersen og Birgitte Hjorth-Hansen er på valg og villige til genvalg.
7. Valg af revisor
Lise Kaas er villig til genvalg.
8. Eventuelt

———————————————————————————

Iflg. vedtægterne meddeles endelig dagsorden senest en uge før afholdelsen.

Forslag til punkter til generalforsamlingen skal meddeles formanden senest to uger, før generalforsamlingen afholdes.

———————————————————————————

Efter generalforsamlingen er der afslutningsmiddag kl. 18.30.

Kom og vær’ med til at tage afsked med vores formand i gennem mange år.

Vel mødt.