Herreklubben

Matchkonditioner Hulspil (2016)

Sådan fungerer turneringen

Turneringen begynder med en indledende runde, hvor matchdeltagerne af matchledelsen er blevet delt i puljer. 9 puljer består af 4 spillere og 2 puljer består af 3 spillere. Alle spiller mod alle i hver pulje. Når alle i puljen har spillet mod hinanden, vil der være fundet en vinder.

Vinderne går herefter videre til mellemrunden, som består af 3 puljer á 3 personer og 1 pulje med 2 personer. De 4 puljer spiller igen alle mod alle, indtil 4 puljevindere er fundet. De 4 puljevindere spiller i 2 semifinaler og de 2 vindere af semifinalerne spiller finalen. Nummer 2 i hver semifinale spiller om 3 pladsen.

Spillerne skal selv indbyrdes beslutte spilledatoer. Dog gælder den ene regel, at alle kampene skal være færdigspillede indenfor den tidsperiode matchledelsen har udstukket:

 • Indledende runde: Senest 1. august 2016
 • Mellemrunde: Senest 1. september 2016
 • Semifinalerne: Senest 15. september 2016
 • Finalerunde samt kampen om 3 pladsen: Senest 1. oktober 2016

Erfaringsmæssigt anbefales at lave aftaler og spille kampene så hurtigt som muligt. Mange er på ferie i juli måned.

Matchregler

Der spilles efter de gældende hulspilsregler, og der spilles over 18 huller på Furesø Golfklubs bane. Spillerne afgør selv hvilke sløjfer, som spilles. I tilfælde af uenighed om valg af sløjfe foretages en lodtrækning (plat-krone) udført af uvildig 3. part eller af matchledelsen.

Matchledelsen vil holde deltagerne informeret om resultaterne på Herreklubbens hjemmeside og ved udsendelse af en resultatoversigt.

Sådan findes turneringens vindere

I den indledende runde og i mellemrunden spilles der om 2 point. Vinderen tildeles 2 point og taberen 0 point. Ved all-square får hver spiller 1 point. Dog spilles gruppe 10 og 11 mellemrunden som “sudden death play-off” på en sløjfe, som man bliver enige om indbyrdes.

I semifinalerne, finalen samt kampen om 3 pladsen fortsættes til matchen er afgjort – ved “sudden death play-off” på en sløjfe, som man bliver enige om indbyrdes.

Ved afslutning af den indledende runde og af mellemrunden (undtaget vinderen af gruppe 10 og 11), findes vinderen således:

 1. Spilleren med flest point vil blive vinder af puljen.
 2. Ved lighed i antal point vil følgende 2 scenarier blive aktiveret blandt spillerne med lige point:2a)
  Hvis (kun) to spillere har lige mange matchpoints, er deres indbyrdes kamp afgørende
  Ved fortsat lighed:
  Flest “netto antal huller op” i puljen (= antal huller op i vundne kampe minus antal huller ned i tabte kampe).

  2b)
  Hvis mere end to spillere har lige mange matchpoints, så flest “netto antal huller op”.
  Ved fortsat lige stilling i 2a) eller 2b) afgøres placeringen ved en ny match mellem de implicerede parter.

Hvis et resultat af en match ikke er oplyst til matchlederen inden for tidsfristen, vil der blive tildelt 0 point til hver spiller for den ikke afholdte match.

Hvis en spiller trækker sig, før han har spillet sin første kamp i den indledende runde, vil matchlederen forsøge at finde en anden spiller.

Hvis en spiller trækker sig i den indledende runde eller mellemrunden, vil de modstandere, som han mangler at spille med, få tildelt 2 point og scoren ”2/0”.

Hvis han har spillet en kamp i puljen bibeholdes resultatet i denne kamp.

Hvis en vinder i den indledende runde trækker sig før mellemrunden, får nr. 2 i hans pulje pladsen i mellem­runden.                  

Sådan beregnes og fordeles antallet af slag

Spillerne finder deres tildelte antal slag på banens to sløjfer. Bagefter udregnes forskellen. Denne forskel skal så fordeles på de sværeste huller. Hvis forskellen f.eks. er 5 tildelte slag tildeles de på hullerne med handicapnøgle 1, 2, 3, 4 og 5 til den spiller med det højeste handicap.

Rapportering af resultat

Enten på mail til mailbox: henrikrump1967@gmail.com

Eller  på SMS: 2022 6944.

Angiv venligst gruppe, resultat og matchdeltagere.

Venligst undlad at sende indberetninger til Herreklubbens normale mailadresse eller til Bestyrelsen.

Matchfee

Der er betalt en matchfee på 40 kr. af alle deltagere til hulspilsturneringen.

Præmier

Der er præmie til alle vindere i de indledende runder, semifinalisterne samt 1-2 og 3 pladsen.

På Herreklubbens vegne
Matchleder
Henrik Rump
2022 6944

07. maj 2016