Herreklubben

Præmieregulativ 2019

Præmier for ordinære torsdagsmatcher

 

Præmier til nr. 1 og 2 i de to rækker på ordinære spilledage

Der vil være præmier til nr. 1 (1 flaske vin) og nr. 2 (3 bolde) i hver af de to rækker: Række A, Slagspil og Række B, Stableford.

Der vil endvidere være præmie (3 bolde) til spillere, der scorer over 36 Stablefordpoint og får handicapregulering. Dette gælder, uanset hvilken placering spilleren har opnået.

Denne type præmier kan kun gives til spillere, der spiller EDS.

Præmier for ”Nærmest Pinden” på ordinære spilledage

Der vil for hver ordinær spilledag være præmier (1 flaske vin) til de tre bedst placerede i Nærmest Pinden (NP) konkurrencen. Se matchpropositioner.

NP-præmier kan vindes af alle deltagende spillere, uanset om de har spillet EDS eller ej.

Præmieuddeling for ordinære torsdagsmatcher

Uddeling af første og anden præmie i de to rækker samt nærmest pinden præmier foregår på følgende tidspunkter:

  • Under periodeafslutningsmiddagen i juni uddeles præmier for perioden fra sæsonstart og frem til middagen.
  • Under afslutningsmiddagen i oktober uddeles præmier for perioden fra periodeafslutningsmiddagen og frem til sæsonafslutningen.

Uddelingen foregår ved, at præmierne stilles på et præmiebord i restauranten, således at vinderne selv kan hente dem.

Sponsorbetalte NP-præmier, vil dog blive uddelt direkte til de enkelte vindere under middagen som led i eksponeringen af sponsorerne.

Præmier, der ikke afhentes/modtages i forbindelse med middagen vil efterfølgende kunne afhentes i KiK præmieskab i kælderen, og modtageren vil blive orienteret herom via e-mail.   

Afhentning af præmier i klubben

Præmier til afhentning i klubben sættes i præmieskabet i kælderen.

Præmier til afhentning i klubben bedes hentet snarest muligt efter meddelelse til præmievindere og senest 1 måned derefter.

Uafhentede præmier vil herefter tilfalde Herre­klub­ben. 

Præmier for matcher i forbindelse med fælles spisning

Omfatter matcherne i forbindelse med åbningsmiddag, periodeafslutningsmiddag og afslutningsmiddag, dvs. torsdage, hvor turneringsformatet oftest er ændret til Texas Scramble, Stableford over 9 huller, mv. Sponsor bestemmer hvilke og hvor mange præmier, der spilles om.

Ved sponsorarrangementer skal vinderne være til stede ved præmieoverrækkelsen.

I modsat fald går præmier videre til de næste på resultatlisten.

Præmier for hele sæsonen

Præmier for hele sæsonen uddeles under afslutningsmiddagen og omfatter:

  • Vinpræmier og bolde til de seks bedst placerede i hhv. A- og B-Rækken, dvs. de spillere, der samlet har optjent flest matchpoint i løbet af hele sæsonen, se i øvrigt matchpropositioner.
  • Vandrepokaler til vinderne af A- og B-rækken, der udnævnes til klubmestre og får retten til at opbevare vandrepokalen med indgraveret navn, dvs. at to vandrepokaler bliver uddelt til sæsonafslutningen. Pokalen kan ikke vindes til ejendom, men skal afleveres til bestyrelsen ultimo september.
  • Vinpræmier for Eclectic konkurrencen.
  • Overall ”Nærmest Pinden” for hele sæsonen præmieres med en flaske cognac/whisky.

Denne type præmier vil blive i sat i præmieskab i kælderen, hvis vinderen ikke er tilstede til afslutningsmiddagen, eller hvis han ikke er repræsenteret ved et medlem, der er bemyndiget til at modtage præmien på vedkommendes vegne. I øvrigt gælder samme regler for afhentning som for ordinære torsdagsmatcher.

Herreklubudflugter

Herreklubben bestemmer hvilke og hvor mange præmier, der spilles om.

Vindere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen. I modsat fald går præmier videre til de næste på resultatlisten, eller der trækkes lod.

Hulspilturnering

Der henvises til de særlige matchpropositioner for hulspil.