Herreklubben

Matchpropositioner 2019

Generelt

Matchpropositionerne er gældende for alle torsdagsmatcher undtaget matcherne, der afvikles på dage med efterfølgende fællesmiddag, dvs. åbningsmiddagen, periodeafslutningsmiddagen og afslutningsmiddagen, hvor der normalt spilles efter et andet format, f.eks. modificeret Texas Scramble.  

De ordinære torsdagsmatcher afvikles over 18 huller i to rækker: Der spilles slagspil i Række A for spillere med handicap op til og med 17,9, og Stableford i Række B, for spillere med handicap på 18,0 og derover. Begge rækker spiller fra gul tee. Uanset om ens handicap ændres i årets løb, forbliver man hele sæsonen i den række, hvori man startede. Det er muligt for spillere at blive overført fra række A til B og omvendt, hvis de i forbindelse med tilmeldingen til den nye sæson gør opmærksom på dette ønske.

Der spilles efter de nye Golfregler 2019. Dog spilles i A-rækken med modificeret slagspil.

Modificeret Slagspil

For at mindske langsomt spil, spilles der i Række A modificeret slagspil således, at der maximalt kan scores 5 slag over hullets par, dvs. 8 slag for et par tre hul, 9 slag for et par 4 hul og 10 slag for et par 5 hul. Herefter samles der op. Det bemærkes, at stableford-scoren og dermed hcp-reguleringen ikke ændres af denne modifikation.

Overall Nærmest Pinden konkurrence

I matcherne indgår konkurrence om “Nærmest pinden”. Konkurrencen foregår på alle par tre huller på den 18 hullers bane, der spilles den pågældende torsdag, dvs:

 • H2, H5, H9, F3 og F8, når banen er H+F
 • F3, F8, P3, P5 og P8, når banen er F+P
 • P3, P5, P8, H2, H5 og H9, når banen er P+H

Afstand fra bolden til hullet måles med den målestok, der findes på flagstængerne på alle par tre huller. Bolden skal ligge på green. Kun afstande på max. 2 m (1 stanglængde) måles og angives på scorekortets tredje og blanke fold, hvor der er god plads til at skrive det som:

 • NP-H5= 1,10 m
 • NP-F8= 1,88 m
 • NP-P3= 0,00 m (= hole in one, der tæller med i NP konkurrencen)

Dagens præmievindere er de tre spillere, der samlet set er nærmest på de 5/6 spillede par tre huller den pågældende dag. Således kan det f. eks. forekomme, at to af dagens tre NP-vindere er kortest hhv. næstkortest på  P3, medens den tredje præmievinder er kortest på et H5. 

Tilmelding

Inden dagens match bør deltagerne tilmelde sig Golfbox under ”Klubturneringer”, og derefter skrive sig på den ønskede tid i GolfBox’s tidsbestillingssystem. Man kan som deltager både skrive sig på inden for Herreklubbens blokerede tider fra kl. 15.30 til 17.20, eller på en vilkårlig anden tid samme spilledag. 

EDS (ekstra dags score)

Såfremt du ønsker at være med i præmierækken og på Ranglisten i de to rækker, skal din runde også være en EDS runde (se nærmere i Præmieregulativet).

Spillere, der ikke ønsker at spille EDS, deltager på lige fod med de andre spillere i konkurrencen om “Nærmest pinden”.

Man vil automatisk blive anført på EDS-listen, når man indbetaler kontingentet til Herreklubben, med mindre man i forbindelse med indbetalingen angiver, at man ikke ønsker dette.  Skulle man efterfølgende skifte mening, oplyses dette pr. mail til kassereren, fg.herreklub@gmail.com.

Scorekort

Scorekort (læseligt) for hver enkelt spiller afleveres i Herreklubbens blikkasse i restauranten efter matchen dog senest kl. 21.00. Kun scorekort, der lægges i kassen medregnes i dagens match.

 • Husk medlemsnummer for såvel spiller som markør.

Scorekort, som bedømmes ulæselige eller mangelfuldt udfyldt, kan medføre diskvalifikation.

Følgende skal altid være udfyldt på scorekortet: Medl. Nr., Navn, handicap, Spille HCP, Match (Herreklubben), Dato, Sløjfer og Række/spillemåde på kortet (Række A/Slagspil, Række B/Stableford). Endvidere skal kortet være underskrevet af både spiller og markør. Markøren skal være medlem af Herreklubben og skal påføre medlemsnummer.

Hvis der ikke er beregnet stablefordpoint på hvert hul, tages det som udtryk for, at man ikke har ønsket at spille EDS den pågældende dag.

Scorekortet betragtes om endeligt, når det er lagt i kassen i klubhuset. Det må ikke efterfølgende tages op og ændres. Sker dette, vil det medføre diskvalifikation. Hvis man opdager en fejl, kan man lægge en seddel i scorekortkassen med beskrivelse af fejlen eller på anden vis kontakte Herreklubben.

Resultater og opgørelse af matchpoint

Resultaterne for den ugentlige match offentliggøres i Golfbox under ”Klubturneringer” normalt 1-2 dage efter matchen. I kalenderen taster man sig ind på ”Herreklub Række A” eller ”Herreklub Række B” turneringer for den aktuelle spilledato. Herefter fremgår resultatopgørelsen af den fremkomne menu:

 • Dagens match med rangordning af alle deltagere i A- og B-rækken med angivelse af hhv. slagspilscore og stablefordpoint. Under ”Resultater” i menuen.
 • Under ”Resultater” findes også optjente matchpoint for den aktuelle spilledag. For hver ordinær spilledag gives matchpoints til de 23 bedste EDS scores i hver række: 30 point til nr. 1, 25 point til nr. 2, 22 point til nr. 3, 20 point til nr. 4, 19 point til nr. 5, 18 point til nr. 6 og så fremdeles ned til 1 point til nr. 23.
 • De optjente matchpoint følger spilleren i hele sæsonen, for at man kan afgøre klubmesterskabet i de to rækker. Akkumulerede matchpoint med tilhørende ranglister i A- og B-rækken findes under ”Orders of Merit”. Kun de 12 bedste resultater i løbet af sæsonen medregnes i opgørelsen.
 • De tre præmievindere i dagens NP-konkurrence findes under ”Info”.
 • I Golfbox er endvidere angivet stillingen i den løbende Eclectic konkurrence hen over sæsonen.